વાળ ખરતા રોકવા માટે 10 ટિપ્સ

સારું શેમ્પૂ પસંદ કરો

શેમ્પૂ કર્યા પછી વાળમાં કન્ડિશનર લગાવો

વાળ વૃદ્ધિ માટે ખોપરી ઉપરની ચામડીની મસાજ

પોષક તત્વોનું સેવન કરો

તણાવ ઓછો લો

વધુ પડતા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરશો નહીં

વધુ માહિતી મેળવવા માટે નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરો