દરેક વ્યક્તિ જાડા, લાંબા અને સ્વસ્થ વાળ રાખવા માંગે છે. પરંતુ વાળની યોગ્ય કાળજી ન લેવાને કારણે વાળ ખરવા લાગે છે

સારું શેમ્પૂ પસંદ કરો

શેમ્પૂ કર્યા પછી વાળમાં કન્ડિશનર લગાવો

વાળ વૃદ્ધિ માટે ખોપરી ઉપરની ચામડીની મસાજ

પોષક તત્વોનું સેવન કરો

તણાવ ઓછો લો

વાળને ટાઈટ બાંધશો નહીં