ગરમા ગરમ ગોટા, પાપડી, ફાફડા કે ખમણ સાથે ઉપયોગ મા લેવાતી કઢી બનાવવાની રીત

આજે આપણે જોઇશું કઢી ની રેસિપી. આ કઢી તમે ગોટા, ફાફડા, પાપડી અને ખમણ માં ઉપયોગ કરી શકો છો. આ

Read more