લાંબા સમય સુઘી સ્ટોર કરી શકાય તેવું ખાટું – મીઠું, ચટપટું લીંબુ નું અથાણુ – Limbu nu athanu recipe

અથાણાં તો તમે ઘરે બનાવતાં જ હશો. પણ આજે આપણે બનાવીશું લીંબુ નું ખાટું મીઠું અથાણુ. આ અથાણુ બનવામાં એકદમ

Read more

ફકત ૧૦ મિનિટમાં તૈયાર થતું આથેલા મરચાનુ અથાણું / રાઈતા મરચાં – Raita marcha recipe in gujarati

૧૦૦% જમવાનો સ્વાદ વધારે તેવું આથેલા મરચાનુ અથાણું જે ફકત ૧૦ જ મિનિટ માં તૈયાર થઈ જાય તેવું આજે બનાવવાના

Read more
x