જો તમને પણ શ્વાસ ને લગતી તકલીફ હોય તો આ આસાન તમારી માટે છે

ભુજંગાસનને કોબ્રા પોઝ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે શરીરનો આકાર ફેણ ચડાવેલા સાપ જેવો દેખાય છે. ભુજંગાસન શરીર માટે

Read more

ફેફસાં મજબૂત, કમર ની ચરબી, ખભા અને ગળાના દુખાવામાં ફાયદાકારક છે આ આસન

પર્વતાસનનો એક એવું આસન છે કે જેમાં શરીરની મુદ્રા પર્વત જેવી લાગે છે, તેથી તેને પર્વત પોઝ પણ કહેવામાં આવે

Read more

આ આસનના નિયમિત અભ્યાસથી ઉનાળામાં અપચો અને કબજિયાતની સમસ્યાથી રાહત મળશે 

જ્યાં ભોજન પહેલાં તમામ આસનો કરવામાં આવે છે, ત્યાં વજ્રાસન જ એક માત્ર એવું આસન છે જે ભોજન બાદ કરવામાં

Read more