સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઈલ મસાલા ઉત્તપમ | Masala uttapam recipe in gujarati

આજે આપણે બનાવીશું સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઈલ મસાલા ઉત્તપમ. આપને એકદમ ટેસ્ટી સાઉથ ઇન્ડિયન મસાલો બનાવીશું અને ઉત્તપમ બનાવીશું જેને નારિયેળ

Read more

કાજુ વડા બનાવવાની રીત – Kaju Vada Recipe In Gujarati

નાસ્તા બનાવવાની રીત: કાજુ તો તને ખાતા હસો, પણ આજે આપણે આ કાજુ માંથી બનતો નવો નાસ્તો જોઈશું. આ નાસ્તા

Read more

ચાઇનીઝ ઢોંસા બનાવવું એકદમ સરળ, તમે જ જોઈ લો

ઢોસા નું નામ પડતાં જ નાના મોટાં સૌના મોંઢા માં પાણી આવી જાય છે. બજાર મા મળતાં ઢોંસા તો તમે

Read more

પૌષ્ટિક પાલક મેંદુવડા બનાવાની સૌથી સરળ રીત

હેલ્લો દોસ્તો, આજે આપણે બનાવિશુ પાલક મેંદુવડા, જે ખાવામાં એકદમ સરસ લાગે છે. જે તમે બાળકોને સવારે નાસ્તામાં કે ટિફિન

Read more

વ્રત માટે ફરાળી મોરૈયાના ઢોંસા બનાવવાની પરફેક્ટ રીત

ઉપવાસ નાં દીવસે શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે દરેક નો પ્રશ્ન છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી ઢોસા

Read more